пятница, 8 февраля 2013 г.

The Swedish DNA Project - Sverigeprojektet

This is a geographical project for people with known Swedish ancestry, either through the paternal line (Y-DNA test), the maternal line(mt-DNA test), or other ancestors within ten generations (Family Illumina Omni platform).
**
Detta är ett DNA-projekt för personer med ett känt släktskap med Sverige antingen genom ett fäderneärvt Y-DNA-test eller ett möderne mt-DNA-test samt även då ett autosomalt (Family Finder) test på hela anträdet visar släktskap tillbaka max tio generationer.
 YDNA haplogroups among project members
  The YDNA haplogroups found among members of the Swedish DNA Project

Комментариев нет:

Отправить комментарий